Zheng MingXing on Xingyi WuXingQuan (Five-Element-Fist)

Discussion in 'Internal Martial Arts' started by XingyiMax, Aug 31, 2010.

 1. XingyiMax

  XingyiMax Valued Member

  About Zheng MingXing: http://www.xingyimax.com/the-old-man-from-zhejiang-my-shifu-zheng-mingxing/

  PiQuan
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=9riERyn7Un4"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Santishi and Piquan May 2007[/ame]
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=KX77Tzn1ugU"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Santishi and Piquan April 2006[/ame]

  ZuanQuan
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Q9f1cNpm1Xg"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Zuanquan April 2006[/ame]

  BengQuan
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cZ-5LTDdGSY"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Bengquan May 2007[/ame]
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=NSHfBulw8Pc"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Bengquan April 2006[/ame]

  PaoQuan
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=sORfrGLzom0"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Paoquan May 2007[/ame]
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=W_YgIhZSg7Y"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Paoquan April 2006[/ame]

  HengQuan
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Ka988x36Ajw"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Hengquan May 2007[/ame]
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=qAYT9A1A9zA"]YouTube- Zheng Mingxing on Xingyi Hengquan April 2006[/ame]
   

Share This Page